1919 m. balandžio 15 d. | Įsakymas iš ministerijos

Apie balandžio 15 d. tiesiog iš ministerijos gavau įsakymą, kad esu skiriamas I atsargos bataliono vadu, kurio svarbiausias tikslas — apmokyti naujokus ir parengti juos kautynėms, į kurias jie bus greitai siunčiami.

Apie balandžio 15 d. tiesiog iš ministerijos gavau įsakymą, kad esu skiriamas I atsargos bataliono vadu, kurio svarbiausias tikslas — apmokyti naujokus ir parengti juos kautynėms, į kurias jie bus greitai siunčiami. Be to, man priklauso Alytaus, Seinų, Marijampolės ir Vilkaviškio komendantūros.


Būsimas Lietuvos kariuomenės vadas Konstantinas Žukas aprašo, kad tuo dramatišku Nepriklausomybės kovų laikotarpiu jam paskirtos itin svarbios komendantūros, kuriuose laukia sudėtingas darbas – paruošti naujokus. Nors tuomet buvo didžiulis noras ginti pirmus žingsnius žengiančią Lietuvos Respubliką, dauguma gynėjų net nemokėjo naudotis ginklu, neturėjo kitų žinių apie karybą. Tuos karius reikėjo skubiai bent minimaliai apmokyti, kad jie netaptų tik bergždžiomis aukomis. Tai buvo pavesta tokiems patyrusiems karininkams kaip K. Žukas, Pirmojo pasaulinio karo metais kovojusiam Rusijos kariuomenės sudėtyje Ukrainoje ir ten įgijęs kapitono laipsnį.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Konstantinas Žukas, Žvilgsnis į praeitį, Vilnius, 1992,  p. 125

Nuotraukos šaltinis: Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).