1919 m. balandžio 19 d. | Rygoje siaučia baisi anarchija

Berlynas, bal. 19 – Žinoma svarbiausias Pabaltijo miestas Ryga, kuris šiandien skaito nedaugiau 250,000 gyventojų, šiandien apsiaustas baisiausios bolševikinės anarchijos.

Berlynas, bal. 19 – Žinoma svarbiausias Pabaltijo miestas Ryga, kuris šiandien skaito nedaugiau 250,000 gyventojų, šiandien apsiaustas baisiausios bolševikinės anarchijos. Bolševikai apginklavo visokios rūšies kriminalistus, kurių tarpe yra daug ir moterų, ir tiems pavedė miestą ir jo visus gyventojus. Tie bolševikiški kriminalistai šiandien griauja miestrą ir žudo gyventojus. Šiandien Rygoje ir to miesto apylinkėse atsivėręs tikras pragaras.

Apie tai praneša čionai atkeliavęs Lietuvos (!) tautos tarybos narys baronas von der Ropp.


Visais laikais atsidurti karo zonoje yra didelė bėda, tačiau ypač daug kančių gyventojams sukeldavo bolševikai, kadangi užėmę teritoriją, tuoj pat ieškodavo „kontrrevoliucionierių“ ir  „liaudies priešų“, o jais galėjo būti bet kas. Žmonės buvo atleidžiami iš darbų, uždaromi į kalėjimus, masiškai apiplėšiami. Su tuo susidūrė Vilnius 1919 m. sausį, balandį toks likimas laukė ir Rygos. Rygoje tuomet lankėsi Fridrichas fon der Roppas, žinomos Lietuvos vokiečių dvarininkų šeimos atstovas. Buvo vienas iš Baltijos landvero atstovų, tikėjo įkurti Baltijos kunigaikštystę, savarankišką, vokiečių dominuojamą valstybę Latvijoje ir Estijoje, kurios centras būtų Ryga. Vėliau gyveno Vokietijoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Draugas, Socijalistiškas ‘dangus’ Rygoje, 1919 04 19,  p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196844