1919 m. balandžio 22 d. | Kvietimas dalyvauti labdaros koncerte

Karo medicinos akademijos studentų seniūnų taryba, rengdama koncertą, kurio visas pelnas bus skirtas fondui akademijos studentų, dirbančių kovoje su dėmėtosios šiltinės epidemija ir nukentėjusiais, nuolankiausiai prašo Jūsų neatsisakyti dalyvauti šiame koncerte.

Kvietimas Kiprui Petrauskui dalyvauti labdaros koncerte

Rusijos socialistinė federacinė tarybinė respublika

Piliečiui Kiprianui Ivanovičiui Piotrovskiui

Karo medicinos akademijos

Studentų seniūnų taryba

22 balandžio 1919 m.

Nr.70

m. Petrogradas

Nižegorodskaja, 6

PAKVIETIMO BILIETAS

Karo medicinos akademijos studentų seniūnų taryba, rengdama koncertą, kurio visas pelnas bus skirtas fondui akademijos studentų, dirbančių kovoje su dėmėtosios šiltinės epidemija ir nukentėjusiais, nuolankiausiai prašo Jūsų neatsisakyti dalyvauti šiame koncerte.

Apie sąlygas ir visas detales malonėkite pasikalbėti su šio bilieto įteikėju.

Seniūnų tarybos pirmininkas (parašas)

Sekretorius (parašas)

Kvietimas Kiprui Petrauskui dalyvauti labdaros koncerte, Kauno miesto muziejaus fondai


Įžymusis Lietuvos operos solistas Kipras Petrauskas (1885–1968) nuo 1907 m. mokėsi dainavimo Sankt Peterburgo konservatorijoje. 1911 m. debiutavo Maskvos Didžiajame teatre Š. Guno operoje „Romeo ir Džiuljeta“. Tais pačiais metais, dar nebaigęs konservatorijos, jis buvo pakviestas į Sankt Peterburgo Marijos teatrą dirbti solistu. 1911–1920 m. Marijos teatre dainavo su garsiais scenos partneriais F. Šaliapinu, L. Sobinovu, D. Smirnovu, J. Jeršovu, I. Alčevskiu, G. Baklanovu, A. Neždanova, L. Lipkovskaja. Per devynerius metus šiame teatre K. Petrauskas paruošė daugiau kaip 40 partijų, taip pat aktyviai dalyvavo Peterburgo lietuvių bendruomenės veikloje: dainavo koncertuose, muzikiniuose vakaruose. 1920 m. grįžo į Lietuvą , su Lietuvių meno kūrėjų draugijos nariais Kaune įkūrė lietuvių operos teatrą, kuriame dainavo pagrindines partijas iki 1958 m. Sukūrė apie 80 vaidmenų operose.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė


Kipras Petrauskas. Sankt Peterburgas, XX a. 2 deš. Kauno miesto muziejaus fondai