1919 m. balandžio 23 d. | Laiškas dukteriai

Kaunan atvyko dar viena misija, sudėta iš visų Antantos narių po atstovą – kuri rūpinasi belaisvių iš Vokietijos Rusijai grąžinimu. Jei jie nuspręstų per Kauną  grąžinti tai mūsų kraštui bus sunkenybė maišyti grąžinimams.

Kaunan atvyko dar viena misija, sudėta iš visų Antantos narių po atstovą – kuri rūpinasi belaisvių iš Vokietijos Rusijai grąžinimu. Jei jie nuspręstų per Kauną  grąžinti tai mūsų kraštui bus sunkenybė maišyti grąžinimams. Iš Varšuvos dar jokių gandų neturime. Dar kelis žodžius apie tuos Berlyne gyvenančius. Vieniems išrodo, kad ten nesmagu gyventi, tarp tokių ir V. Landsbergis – kitiems, kad nors gal ir nesmagu, bet įdomu ir naudinga.

P. Leono laiškas dukrai O. Leonaitei, 1919 04 23. Kauno miesto muziejaus fondai


Lietuvos vidaus reikalų ministras, žymus teisininkas Petras Leonas, savo laiške dukteriai Onai pasakoja apie karą laimėjusių Vakarų valstybių planus grąžinti į Rusiją Vokietijos į nelaisvę paimtus karius, kurių stovyklos buvo ir Lietuvoje. Taip pat aptariami lietuviai, kurie buvo nuvykę į Berlyną. Tarp jų ir Lietuvos kariuomenės karininkas, būsimas architektas Vytautas Lansbergis – Žemkalnis.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Petras Leonas, 1923 m. Kauno miesto muziejaus fondai