1919 m. balandžio 25 d. | Nota diplomatinių santykių užmezgimo klausimu

Papildydamas mūsų vakarykštį pokalbį, turiu garbės prašyti raštiško Lenkijos Respublikos Vyriausybės atsakymo dėl nepriklausomos Lietuvos su sostine Vilniumi pripažinimo. Tik sutikus su šia Lietuvos valstybės pripažinimo sąlyga, pagrindine gerų abiejų valstybių santykių sąlyga, Misija galės tęsti derybas.

Pone Ministre,

1919 m. vasario 12 d. atsakyme į mano Vyriausybės notą (1919 m. sausio 4 d.) Lenkijos Respublikos Vyriausybė pareiškė norą užmegzti Lenkijos Vyriausybės ir Lietuvos Vyriausybės diplomatinius santykius, nors dar nesureguliuotas abiejų valstybių sienų klausimas. Kadangi šis noras visiškai sutampa su Laikinosios Lietuvos Vyriausybės noru, ji nepraleido progos išsiųsti specialiąją Misiją, įgaliotą derėtis su Lenkijos Vyriausybe šiuo klausimu. Papildydamas mūsų vakarykštį pokalbį, turiu garbės prašyti raštiško Lenkijos Respublikos Vyriausybės atsakymo dėl nepriklausomos Lietuvos su sostine Vilniumi pripažinimo. Tik sutikus su šia Lietuvos valstybės pripažinimo sąlyga, pagrindine gerų abiejų valstybių santykių sąlyga, Misija galės tęsti derybas.

Būkite malonus, Pone Ministre, priimti mano didžią pagarbą.

Misijos vadovas

Dr. J. Šaulys

Jurgis Šaulys. Nuotrauka iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).


Vasario 16-osios akto signataras Jurgis Šaulys laikėsi nuostatos, kad į Lenkiją reikia žiūrėti kaip į artimą sąjungininką, tačiau tam siekė išsiaiškinti ginčytinus klausimus. Pirmiausia, tam reikėjo užmegzti diplomatinius klausimus. Lenkijos ministras pirmininkas Ignacy Paderewskim buvo tarptautiniu mastu žymus pianistas, geras JAV prezidento Woodrow Wilson draugas. Todėl Lenkija turėjo geras pozicijas po I-ojo pasaulinio karo vykstančiose taikos derybose. Tai, o kartu ir istorinė praeitis, lėmė pastangas ieškoti susikalbėjimo tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 126.