1919 m. balandžio 28 d. | Gimė Povilas Tamuliūnas

1919 m. balandžio 28 d. Ančiškių k., Biržų raj. gimė Povilas Tamuliūnas.

Povilas Tamuliūnas (1919 m. balandžio 28 d. Ančiškių k., Biržų r. – 1995 m. lapkričio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos kompozitorius, pedagogas, chorvedys, visuomenininkas.

1938–1940 m. Kauno konservatorijoje studijavo vargonavimą (dėst. Nikodemas Martinonis),

1940–1949 m. – kompoziciją (prof. Juozo Gruodžio ir Antano Račiūno klasės). 1941–1943 m. dirbo Konservatorijos bibliotekos vedėju. Studijas baigė su pagyrimu.

Studijų metais dėstė muziką ir vadovavo mergaičių chorui Kauno 2-ojoje gimnazijoje (1944–1947 m.). Chorą parengė 1946 m. respublikinei dainų šventei ir konkurse pelnė antrąją vietą. Kurį laiką vadovavo ir Kauno 4-osios gimnazijos moksleivių chorui. 1947–1948 m. vadovavo Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų mišriam chorui, o 1948–1949 m. – Kauno maistprekybos darbuotojų mišriam chorui. Kolektyvus parengė Kauno miesto dainų šventėms ir nemažai koncertavo.

Apsigyvenęs Vilniuje, nuo 1949 m. buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos ir Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos teorinių disciplinų dėstytojas. J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėstė ir kompoziciją (jo mokiniai: Romualdas Tvardovskis, Benjaminas Gorbulskis, Vaclovas Paketūras, Rimvydas Žigaitis, Rimtautas Kašponis, Algimantas Bražinskas). 1950–1951 m. Respublikinių mokytojų namų mišriojo choro vadovas. 1953–1960 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos prorektorius, 1956–1975 m. ir 1977–1980 m. Muzikos teorijos katedros vedėjas, nuo 1967 m. docentas, nuo 1981 m. profesorius.

Parengė mokymo priemones „Daugiabalsis solfedžio“ (1959 m.) ir „Choro pratybos“ (1973 m., kartu su Rimtautu Kašponiu), redagavo nemažai muzikos teorijos darbų, parašė muzikinių straipsnių.

Nuo 1949 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, 1954–1971 m. šios sąjungos valdybos narys, 1962–1966 m. atsakingasis sekretorius, 1968–1971 m. pirmininko pavaduotojas. Buvo Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos mokslinės metodinės komisijos, Stasio Šimkaus premijų, respublikinių dainų švenčių repertuarinės komisijos ir Lietuvos–Italijos draugijos narys, Lietuvos kultūros ministerijos ekspertinės komisijos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų bei konkursų žiuri pirmininkas arba narys.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Povilas Tamuliūnas. Vilnius, 1962 m. Fotografas. V. K. Koreškovas.
Kauno miesto muziejaus fondai

Lietuvos valstybinės konservatorijos muzikologų laida 1958 m., Vilnius.
Iš kairės: Goršenin, nežinomas dėstytojas, H. Kybelka, nežinoma dėstytoja, Kazys Jasinskas, Galina Dauguvietytė (aktorė, režisierė), Laima Noreikaitė, Algirdas Ambrazas, prorektorius Povilas Tamuliūnas. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai