1919 m. balandžio 30 d. | Laiškas dėl siuntinio

Brangiausioji Onute! Vakar gatvėj išlipęs iš vežimo p. Soloveičikas prasitarė, kad ryt, 31-IV, jis važiuojąs Berlynan ir pasiėmė nuvežti ten siuntinį, jei norėtume tau įduoti.

Brangiausioji Onute! Vakar gatvėj išlipęs iš vežimo p. Soloveičikas prasitarė, kad ryt, 31-IV, jis važiuojąs Berlynan ir pasiėmė nuvežti ten siuntinį, jei norėtume tau įduoti. Taigi šiandien išvažinėja krovinys, o aš dabar prieš eisiant darban iš ryto rašau tau kelis žodžius.

P. Leono laiškas dukrai O. Leonaitei, 1919 04 30. Kauno miesto muziejaus fondai

Petras Leonas, 1923 m., Kauno miesto muziejaus fondai


Lietuvos vidaus reikalų ministras, žymus teisininkas Petras Leonas, tolesniame laiške dukteriai Onai praneša, kad išsiunčia jai, tuomet atsidūrusiai Berlyne siuntinį. Siuntinį gabena Kauno miesto savivaldybės valdybos prezidiumo narys, vienas iš Lietuvos atstovų Taikos konferencijoje Maksas Soloveičikas – žymus Lietuvos žydų veikėjas, sionistinių organizacijų lyderis, Vyriausybėje ėjęs ministro žydų reikalams pareigas, tokia ministerija buvo itin retas atvejis tuometinėje Europoje, rodė demokratinę Vasario 16-osios Lietuvos prigimtį.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita