1919 m. birželio 14 d. | Apie dramą „Ponas ir mužikai“

Kaunas. Šeštadienį birželio 14 d. miesto teatre „Tautos teatras“ pakartojo dramą „Ponas ir mužikai“. Pats veikalas be tam tikros tendencijos neduoda nė vieno asmens. Ar neigiamai, ar teigiamai – jie visi neva didvyriai.

Kaunas. Šeštadienį birželio 14 d. miesto teatre „Tautos teatras“ pakartojo dramą „Ponas ir mužikai“. Pats veikalas be tam tikros tendencijos neduoda nė vieno asmens. Ar neigiamai, ar teigiamai – jie visi neva didvyriai. Žiūri ir matai, kad pats dramatizmas lengvu šydu kilnojasi nuo vieno gramozdinio sakinio bei atsitikimo ant kito ir nesudaro vienos įtemptos skambančios dramos stygos. Tie žiograi, per kuriuos artistai lipa parodyti kūrybą, pakerta visas pastangas vaidintojų.

Ir matant jau kelintą kartą vaidinant šią „sunkiąją“ dramą, jauti, kad jaunų artistų padaryta daug pažangos. Iškarto jauti juos lyg ne mėgėjais esant. Tas žymus laisvumas, stengimos įsigyvendinti scenoje aiškiai patraukia publiką pamąstyti apie teikiamus dramoj asmenis…Tai jau teatro pobūdis.

X.

Valstybės teatro spektaklio nuotrauka. A.Fromas – Gužutis. „Ponas ir mužikai“ 1922.12.14 spektaklio scena. Centre: Leizeris – Stasys Pilka; Jonas – Juozas Laucius; Tomka – Antanas Kalitis; Dešinėje: Liudytė – Ona Rymaitė; Onytė – Elena Žalinkevičaitė; Araburda – Jurgis Petrauskas. Fotografija Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. birželio 14 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65007

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/portal/mt/record/2021802/LTMKM_INV_NR__2210_2.html