1919 m. birželio 15 d. | Rengiama Gegužinė

Šančių-Panemunės Lt. Kat. Jaunimo Kuopa rengia birž. 15 dieną Gegužynę. Gegužynės vieta Panemunės girioj arti Viciūnų kaimo prie pat Nemuno krašto prieš Tunelį.

Šančių-Panemunės Lt. Kat. Jaunimo Kuopa rengia birž. 15 dieną Gegužynę.

Gegužynės vieta Panemunės girioj arti Viciūnų kaimo prie pat Nemuno krašto prieš Tunelį. Publika bus keliama per Nemuną į gegužynės vietą laivais. Pradžia 3 val. po piet. – pabaiga 11 v. v. kuopos knygynėlio naudai bus renkamos aukos.

Gegužinė Panemunės miške 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m., birželio 15 d., p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65008