1919 m. birželio 26 d. | „Paramos“ bendrovė

„Paramos“ bendrovė yra gavusi iš Prekybos ir Pramonės Ministerijos batų. Batai bus dalinami p. Toliušytės krautuvėje prie Laisvės Alejos Nr. 52.

–„Paramos“ bendrovė. „Paramos“ bendrovė yra gavusi iš Prekybos ir Pramonės Ministerijos batų. Batai bus dalinami p. Toliušytės krautuvėje prie Laisvės Alejos Nr. 52. Batai bus dalinami tik valdžios įstaigose tarnaujantiems valdininkams, Prekybos ir Pramonės ministerijos patiektų „Paramos“ sąrašų sekant. Batai bus pradėta dalinti ketvirtadienį 26 birž. dieną nuo 3 val. Prekybos ir Pramonės Ministerijos tarnautojams. Batų kaina nuo 123 auksinų ligi 160 auks.

Kol batai nebus išdalinti, bendrovės sandėlis kasdien bus atdaras nuo 9–1 v. d., o krautuvė batams dalinti nuo 3–8 v. v. Sandėly galima gauti antrą kartą bulvių ir silkių. Kada batai bus dalinami kitoms Ministerijoms, bus paskelbta vėliau.

Kauno vartotojų bendrovė „Parama“. 1930 m. Fotografas Jokūbas Skrinskis. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. birželio 26 d., p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65101