1919 m. birželio 3 d. | Dėl Jaunimo Kuopos choro steigiamojo susirinkimo Laisvės alėjoje

Kauno Aleksoto Liet. Kat. Jaunimo Kuopa primena savo nariams pareigą atsilankyti į Jaunimo Kuopos choro steigiamąjį susirinkimą antradienį birželio 3 d. 7 val. po pietų „Saulės“ gimnazijos bute, Laisvės alėjoje 55.

– Jaunimo kuopos choras. Kauno Aleksoto Liet. Kat. Jaunimo Kuopa primena savo nariams pareigą atsilankyti į Jaunimo Kuopos choro steigiamąjį susirinkimą antradienį birželio 3 d. 7 val. po pietų „Saulės“ gimnazijos bute, Laisvės alėjoje 55. Gerbiamųjų, svečių, prijaučiančių Jaunimo Kuopą ir norinčių dalyvauti jos chore maloniai prašoma atsilankyti.

Laisvės alėja 1927–1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. birželio 3 d., p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65097