1919 m. birželio 7 d. | Aptiekų savininkams ir rėdytojams

Aptieka yra visuomenės įstaiga, todėl ji privalo tarnauti visuomenei, o ne savo patogumų žiūrėti. Tuotarpu Sveikatos departamentas gauna tikrų žinių, kad aptiekose mainoma kalba, išduodant signaturkas. Taip pat negalima susikalbėti šalies daugumos kalba – lietuviškai.

Aptiekų savininkams ir rėdytojams

Aptieka yra visuomenės įstaiga, todėl ji privalo tarnauti visuomenei, o ne savo patogumų žiūrėti.

Tuotarpu Sveikatos departamentas gauna tikrų žinių, kad aptiekose mainoma kalba, išduodant signaturkas. Taip pat negalima susikalbėti šalies daugumos kalba – lietuviškai.

Šiuo perspėjami aptiekų savininkai ir rėdytojai, kad atsikartojimas tokių faktų gali priversti Ministeriją atimti teisę laikyti arba rėdyti aptieką.

Vidaus Reikalų Ministeris P. Leonas

Sveikatos Departamento Direktorius J. Bagdonas

Farmacijos Skyriaus Vedėjas J. Makauskis.

Matas Valeika savo vaistinėje Petrašiūnuose. Kaunas, 1932-1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. birželio 07 d., p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65093