1919 m. gegužės 1 d. | Dėl gegužės pirmosios

Šįmet gegužės pirmąją dieną visose pramonės ir prekybos įstaigose, žemės ir miškų ūkiuose darbininkai turi teisę nekliudomi švęsti, valstybės įstaigoms ir mokykloms taip pat leidžiama tą dieną švęsti.

ĮSAKYMAS

Gegužės pirmoji diena – darbo žmonių ir tautų solidarumo šventė.

Darbo žmonių jėgomis remiasi nepriklausomos Lietuvos atstatymas, laisvųjų tautų sąjunga laiduoja mūsų šaliai ramią ir laimingą ateitį.

Vardan darbo žmonių gerovės, vardan tautų lygybės ir laisvės ir jų solidaraus sugyvenimo, skelbia jaunoji Lietuvos Valstybė gegužės pirmosios dienos šventę.

Šįmet gegužės pirmąją dieną visose pramonės ir prekybos įstaigose, žemės ir miškų ūkiuose darbininkai turi teisę nekliudomi švęsti, valstybės įstaigoms ir mokykloms taip pat leidžiama tą dieną švęsti.

P. Leonas

Ministerio Pirmininko Pavaduotojas

Vidaus Reikalų Ministeris.

J. Paknys

Darbo ir Socialės Apsaugos Ministeris.

Kaunas, 1919 m. balandžio mėn. 30 d.

Jaunimas švenčia Gegužės 1-ąją. Mosėdis (Skuodo raj.). 1926 m. Kauno IX forto muziejus

Įsakymas (1919, Gegužės 8). Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės Žinių (6).


Jaunimas švenčia Gegužės 1-ąją. Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KDFM/LIMIS-60000000920008

26a. Įsakymas (1919, Gegužės 8). Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės Žinių (6). [žiūrėta 2019-04-29]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25236&seqNr=8