1919 m. gegužės 11 d. | Kauno įgulos priesaika

Vyriausiojo Vado įsakymu 11 šių metų gegužės turi įvykti kariškių iškilminga priesaika. Viešojoj Aikštėje prie rotušės bokšto turi būti laikomos pamaldos.

Vyriausiojo Vado įsakymu 11 šių metų gegužės turi įvykti kariškių iškilminga priesaika. Viešojoj Aikštėje prie rotušės bokšto turi būti laikomos pamaldos. Duodamas Tamstoms šitą žinoti, prašau man pranešti, ar nebus iš Valdybos pusės kliūčių, jeigu prie Rotušės bokšto bus statomas laikinas pamaldoms altorius.

Kauno Įgulos Kapelionas

Iškilminga Kauno įgūlos priesaika Lietuvos Laikinajai Konstitucijai. 1919 m.

Šaltinis: 1919 m. gegužės 8 d. Kauno Įgulos Kapeliono raštas Kauno miesto valdybai, KRVA, F. 219, ap. 1, b. 43, l. 26.


Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LIMIS-60000003489295