1919 m. gegužės 14 d. | Su lenkais nesusitarta

Vakar grįžo iš Varšuvos diplomatinis Lietuvos kurjeris. <…> Į paduotąjį statų tiesioginį klausimą ar lenkai pripažįsta Nepriklausomą Lietuvą su Sostinę Vilniuje, lenkai atsaką vilkino ir nieko neatsakė.

Vakar grįžo iš Varšuvos diplomatinis Lietuvos kurjeris. Jo paduotomis žiniomis, mūsų atstovybė Varšuvoje iki šiol nieko nepriėjo. Į paduotąjį statų tiesioginį klausimą ar lenkai pripažįsta Nepriklausomą Lietuvą su Sostinę Vilniuje, lenkai atsaką vilkino ir nieko neatsakė. Dabar Lietuvos atstovybė yra įteikusi Lenkų valdžiai raštą, kuriuo tam tikrai nuskirtu laiku reikalaujame atsakyti ar pripažįstama Lietuvos Nepriklausomybė su Vilniumi, ar ne. Kaip tenka patirti, lenkai atsakys turbūt ne, tuo būdu derybos su lenkais bus nutrauktos ir bendra neaiški situacija su lenkais gal atitinkamoj formoj paaiškės.

Vilnius ir jo apylinkės. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Gabrys Šveicaruos (1919 Gegužės 14), Lietuva (101), p. 2 [žiūrėta 2019-04-02]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65087&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000499979?exId=261870&seqNr=1