1919 m. gegužės 16 d. | Iš Kauno miesto Darbo Biržos

Centralinėj Kauno Darbo Biržoj yra įsiregistravusių jau 1,700 bedarbių. Tarp jų pusė rankpelnių darbininkų, iš jų pusė moterų. Toliau pagal skaičių eina šaltkalviai, tarnautojai, siuvėjai ir t.t. Inteligentų darbo žmonių, daugiausiai kontoros tarnautojų: – arti 200.

Centralinėj Kauno Darbo Biržoj yra įsiregistravusių jau 1,700 bedarbių. Tarp jų pusė rankpelnių darbininkų, iš jų pusė moterų. Toliau pagal skaičių eina šaltkalviai, tarnautojai, siuvėjai ir t.t. Inteligentų darbo žmonių, daugiausiai kontoros tarnautojų: – arti 200.

Paskutiniu metu Darbo Birža pradeda gauti dažnai reikalavimus duoti darbininkų. Taip yra užprašiusi Susisiekimo Ministerija ir Prekybos ir Pramo[n]ės Ministerija į Zapyškių durpių kasyklas. Tik gaila, kad darbininkai dažnai pasitaiko tam darbui dirbti, kurio jie visai nemoka ir negali dirbti. Taip į Zapyškių durpių kasyklas pateko daug siuvėjų. Kad nebūtų ateity tokių atsitikimų, Darbo Birža nuo šios dienos reikalaus iš darbininkų pasų ir dokumentų išrodyt, kokiam jie darbui tinka.

Kauno Darbo Birža taip pat nutarė organizuoti siuvėjų kooperatyvą. Medžiagos gaus iš Krašto Apsaugos Ministerijos Intendantūros Skyriaus. […]

Bendras vaizdas į Sapiegiškes (Zapyškį) prie Kauno. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iš Kauno miesto Darbo Biržos (1919, Gegužės 16). Lietuva (103), p. 2. [žiūrėta 2019-05-10]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65085&seqNr=2