1919 m. gegužės 18 d. | Dėl Sporto Sąjungos susirinkimo

Sekmadienį gegužės 18 d. 3 v. p. p. Tolstojaus g. (Karo ligoninėj, 3 aukšt. name Nr. 6) bus Sporto Sąjungos steigiamas susirinkimas.

Sekmadienį gegužės 18 d. 3 v. p. p. Tolstojaus g. (Karo ligoninėj, 3 aukšt. name Nr. 6) bus Sporto Sąjungos steigiamas susirinkimas. Prašoma sportininkų ir norinčių prisidėti apsilankyti.

Kauno sporto klubo futbolo komanda. 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno kronika (1919, Gegužės 18), Lietuva (105), p. 3. [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65083&=3