1919 m. gegužės 2 d. | Dainų dainorėlis

St. Šimkus. „Dainų dainorėlis“. 30 liaudies dainų trims ir dviems lygiems balsams. Skiriama mūsų mokykloms.

St. Šimkus. „Dainų dainorėlis“. 30 liaudies dainų trims ir dviems lygiems balsams.

Skiriama mūsų mokykloms.

Kaunas. Išleido A. Petronio knygynas

S. Šimkaus harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinys „Dainų dainorėlis“.
Kaunas, Petronio knygynas, 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai

Stasys Šimkus. Apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Stasys Šimkus (1887–1943) į lietuvių muzikos istoriją įėjo vertingu kūrybiniu palikimu, įvairiapuse veikla, reikšmingais darbais. Jis buvo kompozitorius, talentingas chorvedys ir organizatorius, pedagogas, muzikos mokyklos Klaipėdoje steigėjas, dirigentas, aktyvus muzikas visuomenininkas, publicistas, apie 1200 lietuvių liaudies melodijų užrašęs folkloristas, aistringas kovotojas už lietuvybę, nenuilstantis lietuviškų dainų ir klasikinės muzikos propaguotojas. Kompozitorius teigė, kad „nėra kultūringos ateities be kultūringos muzikos“.

S. Šimkaus kūrybiniame palikime vertingiausios yra dainos. Jose labiausiai išryškėjo kūrybinė individualybė ir meistriškumas. Ir originalios, ir harmonizuotos (chorinės bei solinės) liaudies dainos, duetai žavi lyrizmu, melodingumu. Harmonizuodamas liaudies dainas kompozitorius išryškino Lietuvos etnografinių sričių melodijų grožį ir savitumą.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė