1919 m. gegužės 21 d. | Kauno Miesto Valdybai

Savivaldybių įstaigų departamentas, turėdamas omenyje pavojingą epidemijos laiką, įsako Miesto Valdybai 7 dienų bėgyje išleisti atatinkamą įsakymą…

Kauno Miesto Valdybai.

Kadangi Kauno miesto Valdyba iki šiol nepasirūpino išleisti įsakymo mieste švarumui palaikyti, – būtent, laistyti ir valyti gatves, sąšlavas išvežioti, tramvajuose nerūkyti ir nespjaudyti ir t. t. Savivaldybių įstaigų departamentas, turėdamas omenyje pavojingą epidemijos laiką, įsako Miesto Valdybai 7 dienų bėgyje išleisti atatinkamą įsakymą, kitaip Vidaus Reikalų Ministerija bus priverstu patį tokį įsakymą administracijos keliu išleisti.

Savivaldybių Įstaigų Departamento Vedėjas

Departamento Sekretorius

Kauno Senamiesčio panorama. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.

 

Šaltinis: Savivaldybių Įstaigų Departamento Vedėjo raštas Kauno miesto valdybai, KRVA, F. 219, ap. 1, b. 43, l. 74.