1919 m. gegužės 25 d. | Vakaras kareiviams

Gegužės 25 d. Panemunėje N pulke buvo kareiviams koncertas.<…> Solistai tautinėmis dainomis, sužadino kareiviams dvasią ir pakėlė ūpo.

Gegužės 25 d. Panemunėje N pulke buvo kareiviams koncertas. Nors koncertas buvo paskirtas pradėti 7 val., bet jau apie 6 valandą prie salės susibūrė likusios N pulko kareivių dalys. Koncertą pradėjo 6 1/ 2 val. vakaro. Atvyko iš Kauno solistai A. Endziulaitis, V. Marcinkus ir deklamatorius V. Bičiūnas. Solistai tautinėmis dainomis, sužadino kareiviams dvasią ir pakėlė ūpo. Ypatingai gero įspūdžio padarė sol. A. Andziulaičio „Kalinio daina“ ir juokų dainelė „Saulelė raudona“, kurią dainavo V. Marcinkus. A. Vaičiūno vedamas mišrasis choras iš N. pulko kareivių ir apylinkės merginų dainavo karo dainų. Kariškių [h]imnas „Nors vėtros ūžia…“ , pritaikinta, itin šioms dienoms, pažadino kareivių glūdančią sielose karžygių jausmu ir pakėlė dvasią.

Buvo matyti rimti veidai ir tas pasišventimas, kuriuo atėjo čion iš sodžiaus. Ytin karžygių dvasios buvo jausti dainuojant Lietuvos [h]imną, pritariant karo orkestrui. Ta karžygių dvasia pavasario Panemunės gamtoj, tarp pušynų ir Nemuno pakrančių priminė Lietuvos senovę.

Operos vaidyklos kolektyvas. Kaunas, 1921 m. Vincas Marcinkus – ketvirtoje eilėje iš kairės penktas. Kauno miesto muziejaus fondai


Straipsnyje minimas solistas Vincas Marcikus buvo vienas pirmųjų 1920 m. įkurtos operos vaidyklos trupės narių, dainavęs pirmajame Dž. Verdžio operos „Traviata“ spektaklyje 1920 m. gruodžio 31 d.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina VaitkūnienėŠaltinis: Vakaras kareiviams, Lietuva, 1919 gegužės 27 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65076