1919 m. gegužės 3 d. | „Leidžias saulelė“

Leidžias Saulelė (Žemam balsui). Žodžiai P. M. Mikas Petrauskas.


Mikas Petrauskas (1873–1937), gyvendamas JAV (1907–1930 m. su pertraukomis) savo įvairiapusėje muzikinėje veikloje ypatingą dėmesį skyrė lietuvių liaudies dainoms, jas užrašinėjo, harmonizavo, leido jų rinkinius, įtraukdavo į savo koncertų programas, melodijas įpindavo savo sceniniuose kūriniuose, jų reikšmę iškėlė straipsniuose.

Nuo 1917 m. gegužės  mėnesio jis pradėjo leisti mėnesinį prenumeruojamą leidinį „Kanklės“, kuriame publikuodavo po vieną lietuvių liaudies ar originalią dainą, kartais – lietuvių liaudies šokį. 1921 m. jis išleido 1917–1921 metų „Kanklių“ rinkinį. Jame sudėtos harmonizuotos ir originalios dainos solo balsui ir duetams su fortepijonu, lygių balsų ir mišriam chorui, taip pat randame įvairių lietuvių liaudies šokių.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė


M. Petrausko daina balsui ir fortepijonui „Leidžias saulelė“(ž. M. P.), publikuota mėnesiniame leidinyje „Kanklės“ (vėliau įtraukta į penkių metų 1917–1921 rinkinį „Kanklės“). Kauno miesto muziejaus fondai