1919 m. gegužės 7 d. | Besitvarkant „Tautos teatrui“

Kiekvienas pirmas žingsnis yra sunkus. Taip einasi ir „Tautos teatrui“ Kaune. Jau girdėti balsų, kad įsikūręs teatras, o jo vis dar nematyt. Kiek mums tenka patirti, „Tautos teatras“ sparčiais žingsniais žengia pirmyn.

TEATRAS IR MUZIKA

Besitvarkant „Tautos teatrui“

Kiekvienas pirmas žingsnis yra sunkus. Taip einasi ir „Tautos teatrui“ Kaune. Jau girdėti balsų, kad įsikūręs teatras, o jo vis dar nematyt. Kiek mums tenka patirti, „Tautos teatras“ sparčiais žingsniais žengia pirmyn. Visų sunkiausias darbas – suringti tam tikras skaičius artistų, su kuriais jau sektus imtis darbo. Sutiko būti artistais ir pasirašė sutartis šie asmenys: Jonas Grincevičius, Pranas Budvytis, Jonas Mašinauskas, Juozas Kalesevičius, A. Sabaliauskaitė, O. Sabakonytė-Ruzgienė, Jad. Oškinaitė, M. Marcinkevičaitė, Nastė Jurašiūnaitė, Ant. Pranaitis, Juozas Stumbras, Pranas Vingys, A. Kernauskas, Juozas Olšauskas, J. Pakalka, V. Steponavičius, E. Bindokaitė, S. Zareckis, S. Kirielius, P. Zenkevičius, V. Marcinkus, A. Nenorta, R. Jarmolavičaitė, M. Kudirkaitė. Kai žinome, „Tautos teatro“ direktorius yra artistas Ant. Sutkus. Be to, reikia pastebėti, kad Vaičkaus trupa taip pat prisideda prie „Tautos teatro“.

Iš tai matyti, kad sutrauktos pajėgos rimtai kels ligi šiol iškrikusį mūsų teatrą.

Trupa yra pasirengusi pradėti vaidinimus tada, kai jau turės parengusi keletą veikalų, kad jau pradėtasis darbas sektųs be paliaubos tęsti. Jau galima laukti, kad paskutinem gegužės m. dienoms trupa išeis scenon. Pirmas vaidinimo veikalas būsiąs Dviejų Moterų  drama „Litvomanai“, kuriuos senoji rusų valdžia draudė statyti.

K.

„Tautos teatro“ įkūrėjas Antanas Sutkus. Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921)


Šaltinis: Besitvarkant „Tautos teatrui, Lietuva 1919 m. gegužės 07 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65069