1919 m. gegužės 9 d. | Gandai dėl soboro

Mieste yra gandas, kad mūsų valdžia atidavusi karo soborą Kauno rusams. Jei tai tiesa, tai žmonės nepatenkinti ir su tuo nesutinka.

Mieste yra gandas, kad mūsų valdžia atidavusi karo soborą Kauno rusams. Jei tai tiesa, tai žmonės nepatenkinti ir su tuo nesutinka. Soboras ne rusų, jis buvo Kauno karo komendantui įsakius, karo inžinierių pastatytas kareiviams valdžios lėšomis. Dabar jis turėtų priklausyti Lietuvos valdžiai. Pereiti jos žinion, kaip ir visi buvusieji prieš karą rusų valdžios daiktai Lietuvoje pereina į Lietuvos vyriausybės žinią. Lietuva turi savo narsiąją kariuomenę, jai reikia turėti ir bažnyčią iškilmėms ir šiaip pamaldoms, tuo labiau, kad šis soboras yra viešoje vietoje pastatytas.

Jei rusams atiduoti soborą, tai reikia atiduoti kareivių kazarmes (kazármė – kareivinės), fortai ir kiti dalykai, nes visa tai buvusios rusų valdžios pastatyta. Jei rusai ir reikalautų, tai ar jie galėtų jį išlaikyti? Ar daug čia bus rusų: jiems užteks kapinių cerkvės ir cerkvės Šančiuose, dar ir tos bus tuščios.

P. Kalvikis

Kaizerio Vilhelmo gatvės (dabartinės Laisvės alėjos) vaizdas į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios pusę. XX a. pr. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno kronika (1919 Gegužės 9), Lietuva (97), p. 3 [žiūrėta 2019-04-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65067&seqNr=3