1919 m. gruodžio 1 d. | Lietuviai grumojo sunaikinti vokiečius

Paaiški, jog ne veltui vokiečiai – rusai sutiko atiduoti visus savo ginklus ir karės medžiagą lietuvių armijai. Jei jie būtų to nepadarę gražumu, lietuvių armija būtų sunaikinusi vokiečių-rusų kariuomenę.

Lietuviai grumojo sunaikinti vokiečius.

Copenhagen, lapkr. 29. –  Paaiški, jog ne veltui vokiečiai – rusai sutiko atiduoti visus savo ginklus ir karės medžiagą lietuvių armijai. Jei jie būtų to nepadarę gražumu, lietuvių armija būtų sunaikinusi vokiečių-rusų kariuomenę.

Nuo pragaišties vokiečius-rusus išgelbėjo talkininkų komisija. Šita, matyt, nesigailėjo vokiečių-rusų. Bet gal jai pagailo, kad lietuvių armija pagarsėtų. Tad stojo tarpininkauti.

Lietuviai tačiaus nenusileido, kol pagaliaus priešininkas nesutiko atiduoti ginklų, amunicijos ir karės medžiagos.

Lietuviai dabar leis keliauti Vokietijon nuginkluotiems vokiečiams-rusams.


„Draugas“ praneša apie gausius trofėjus, kuriuos gavo Lietuvos kariuomenė po Radviliškio mūšio. Tikroji Antantės įsikišimo priežastis buvo baimė, kad Vokietija, gindama bermontininkus, galėjo smogti Lietuvai, vėl pradėti karo veiksmus prieš Lietuvą, o tai regioną įvestų į chaosą, sustiprintų galimą bolševikų įsikišimą regione.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Dalis Lietuvos kariuomenės trofėjų, laimėtų Radviliškio mūšyje. LCVA


Šaltinis: Didelis Lietuvių Armijos Laimėjimas, Draugas, 1919 12 01, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196910