1919 m. gruodžio 15 d. | Garbė žuvusiems!

Kovoj su vokiečiais-kolčakais žuvo partizanai: Kelpšas, mokytojas iš Gruzdžių, Ružinskas iš Toločių Šiaulių vals. Birgila, Rozinas, Burba I, Burba II, Kačanauskas ir Vitkauskas iš Skaudvilių Kurtavėnų valsčiaus.

Garbė žuvusiems!

Kovoj su vokiečiais-kolčakais žuvo partizanai:

Kelpšas, mokytojas iš Gruzdžių,

Ružinskas iš Toločių Šiaulių vals.

Birgila, Rozinas, Burba I, Burba II,

Kačanauskas ir Vitkauskas iš Skaudvilių Kurtavėnų valsčiaus.

***

Ko liudi girele,

Ko uži vaitoji?

Šaulių – bernelių

Netekus raudoju.


Partizaninio karo tradicijos Lietuvoje yra senos – kryžiuočių antpuolių metu mobilūs būriai pavienių kovotojų giriose padarydavo jiems didelių nuostolių. Taktiką sėkmingai naudodavo ir XIX a. sukilimuose prieš carinę Rusiją kovoję sukilėliai. Nors paprastai partizanai Lietuvos istorinėje atmintyje asocijuojasi su po Antrojo pasaulinio karo miškuose prieš SSRS kovojusiu pogrindžiu, šis terminas naudotas dar 1919 m. Bermontininkų invazijos metu tokie daliniai stengėsi ginti kaimo gyventojus nuo plėšikavimų.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Garbė žuvusiems, Partizanas, 1919 12 15, Nr.2, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=4935