1919 m. gruodžio 17 d. | Balys Sruoga apie miesto naujienas

Mūsų miesto, vadinas gatvės gyvenimas – vis tiktai liūdnas. Vėlyvas ruduo, drėgnos, lipšnios snaigės, purvinas vėjas ir po kojų minkšta ir drėgna.

Iš gatvės filosofo „pasidavadymų“

Tas vėžys ropoja, ropoja, ta varna žiūri, žiūri, o mūsų miesto, vadinas gatvės gyvenimas – vis tiktai liūdnas.

Vėlyvas ruduo, drėgnos, lipšnios snaigės, purvinas vėjas ir po kojų minkšta ir drėgna.

Keliauji, keliauji, be pastogės, be pavilgo – ir stojas akyse neatmezgamas mazgas – miestas, gatvė, visuomenė – trilema.

Miesto atribūtai tokie: rotacinės mašinos, sardinkos ir kondensuota citrinų esencija, kiemai – užukampiai – šviesa raudona, naujienos – naujienos – naujienos. […]

Krapštai paskutinį supelėjusį auksiną, perki visą sieksnį – naujienų. Kultūros, politikos, mokslo, kultūros, visuomenės juoko kultūros, literatūros ir meno, kultūros – dienraščiai, dvidieniai, tridieniai, juodraščiai – kultūros – kultūros – tos pačios naujienos. Su pipirais ir uksusu, demokratybe, šventybe, enciklikoms, principais, programais, ratų girgždėjimu ir sausų kito-tokių – tos pačios, tos pačios naujienos. Raudonos ir baltos, ir pilkos, ir žalios, kaip kitkart pavasarį rėdėsi varlės kukavo. […]

Padegėlis Kasmatė

Balio Sruogos portretas. Iš knygos: Balys Sruoga, „Raštai“, t. I, 1957 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Iš gatvės filosofo ‚pasidavadymų‘“, Lietuva, nr. 272, 1919 m. gruodžio 17 d., p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65060&seqNr=2