1919 m. gruodžio 22 d. | Baltijos sąjunga ir Lietuvių Latvių santykiai

Vokiečiai išvyti iš Latvijos ir Lietuvos abiejų tautų kariuomenės smūgiais. Tačiau per anksti būtų manyti, kad vokiečių pavojus šioms valstybėms jau tuo pačiu yra praėjęs.

Vokiečiai išvyti iš Latvijos ir Lietuvos abiejų tautų kariuomenės smūgiais. Tačiau per anksti būtų manyti, kad vokiečių pavojus šioms valstybėms jau tuo pačiu yra praėjęs. Penki metai okupacijos kankynių ir pagaliau įžulus vokiečių sutarties su santarininkų komisija sulaužymas aiškių aiškiausiai parodė mums, kad vokiečiais sunku dabar bepasakyti.

<…>

Įvykusi tarp lietuvių ir latvių militarinė konvencija rodo, kad tas iš tikrųjų suprantama. Tačiau militarinė konvencija negali apimti visų bendros sugyvenimo reikalų, kurie turi būti tarp visų Baltijos valstybių suderinti. Neseniai buvo atvažiuos Kaunan latvių militarinė ir politinė misija, kurios tikslas buvo bendrai su Lietuvos Vyriausybės atstovais plačiau susitarti.

Tuo tarpu dar nėra pabaigtos tarybos dėl visų tų klausimų, kurių kyla besvarstant būsimus dviejų sąjunginių valstybės santykius. Tačiau būtų klaidinga manyti, jog šios lietuvių latvių tarybos turėjusios nepasisėkimo. Šiuo atveju daug jau yra sutarta: nuskirtos komisijos, sienų klausimui išspręst ir susisiekimo konvencijai paruošti. Daug dar reikia ir kitų dalykų pasiaiškint. Pirmų pirmiausia tai Latvių ir Lietuvių santykiai su lenkais. Naivu būtų manyti, kad ir nepasiaiškinus to atvirai iš pagrindų galima sudaryti tikrai pastovūs sąjunginių valstybių santykiai tarp Latvių ir Lietuvos.

<…>

Vokietijos karinis jūrų laivynas Liepojoje. Latvija. 1914–1917 m. Kauno IX forto muziejaus fondai


Šaltinis: Baltijos sąjunga ir Lietuvių Latvių santykiai (1919, Gruodžio 23). Lietuva (277), p. 1. [žiūrėta 2019-10-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65054&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPreview/60000003743839/60000003743856?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_backUrl=%2Fgreita-paieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpreview%2F60000003743839%3Fs_id%3DXxF5TaDpszDtZlbW%26s_ind%3D1%26valuable_type%3DEKSPONATAS