1919 m. gruodžio 23 d. | Šveicarai pripažins Lietuvą

Lietuvos pasiuntinio pavaduotojas Šveicarijoje kreipėsi Šveicarų Valdžią prašydamas pripažinti de fakto Lietuvą nepriklausoma valstybe.

XII. 23 Lietuvos pasiuntinio pavaduotojas Šveicarijoje kreipėsi Šveicarų Valdžią prašydamas pripažinti de fakto Lietuvą nepriklausoma valstybe. Šveicarų politinio departamento direktoris Paravičini (dabar Šveicarų pasiuntinys Londone) pareiškė, kad dabar tikrais santykiais su Lietuva Šveicarų valdžia pripažįsianti Lietuvą de fakto nepriklausoma Valstybe.

Šveicarija. XX a. pirma pusė. Kauno IX forto muziejaus fondai


Šaltinis: Šveicarai pripažins Lietuvą (1919, Gruodžio 31). Lietuva (282), p. 3. [žiūrėta 2019-10-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65048&seqNr=3