1919 m. gruodžio 3 d. | Norintiems studijuoti Vokietijoje

Daug kas Lietuvos moksleivių kreipiasi į besimokinančius Vokietijoje studentus, prašydami įvairių patarimų apie įstojimo sąlygas į aukštąsias Vokietijos mokyklas. <…> Lietuvius ligi šiol priimdavo visur, vienam mažiau, kitam daugiau kliūčių darydami ar nepriimdami į vieną kitą mokyklą.

Norinčiųjų į Vokietiją važiuoti žiniai

Daug kas Lietuvos moksleivių kreipiasi į besimokinančius Vokietijoje studentus, prašydami įvairių patarimų apie įstojimo sąlygas į aukštąsias Vokietijos mokyklas.

Lietuvių studentų draugija Berlyne, norėdama sutaupyti susirašinėjimus su atskirais išmetamą laiką ir padėti draugams-`ėms orientuotis, laiko pareiga štai ką paskelbti. […]

Mokslas daugumoje vokiečių universitetų, išskyrus Frankfurtą, Kiel, Miuncheną, prasideda sausio mėn. 5 d. 1920 m. Dokumentai jau dabar turi būti įteikti. Paduodantiems vėliau galės būti tik atskiros išimtys daromos. […]

Pastojimo sąlygos maždaug tos pačios, kaip ir Rusijoje. Baigusios moterų gimnazijas privalo turėti pilnų (su lotynų kalba) aštuonių klasių kurso atestatą. Kurių atestatas nepakankamas, gali būti priimtos laisvomis klausytojomis. […]

Lietuvius ligi šiol priimdavo visur, vienam mažiau, kitam daugiau kliūčių darydami ar nepriimdami į vieną kitą mokyklą. Sunkiau priima medikus, lengviau juristus.

Būsimasis Marburgo universiteto studentas Algirdas Vokietaitis Pergalės kolonos apžvalgos aikštelėje. Berlynas, 1930 m. balandžio 11 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Norinčiųjų į Vokietiją važiuoti žiniai“, Darbas, nr. 26, 1919 m. gruodžio 3 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118818&seqNr=1