1919 m. gruodžio 9 d. | Sibiro Vytauto Didžiojo lietuvių batalionas

Batalionas klasta buvo išduotas Sibiro raudoniesiems. Jų partizanai gruodžio 9 d. išsivedę ir Sibiro šaltyje nuogai nurengę, kardais sukapojo keletą karininkų ir porą ar trejetą kareivių.

Sibiro Vytauto Didžiojo lietuvių batalionas ilgiausiai išsilaikė. Žlugo tik 1919 m. pabaigoje, kada Lietuva jau kovojo dėl savo nepriklausomybės.

Šis batalionas ilgą laiką kovojo su bolševikais. Jo pabaiga buvo tragiška. Sibire baltųjų jėgoms traukiantis nuo raudonųjų, lietuvių batalionas buvo paskirtas į pavojingiausią vietą — dengti atsitraukiančius. Tragiškoje būklėje atsirado ir savo tarpe išdavikų. Bolševikuojančių jėgų buvo sukeltas sąmokslas ir 1919 m. lapkričio pabaigoje nužudytas vienas karininkas. Toliau, batalionas klasta buvo išduotas Sibiro raudoniesiems. Jų partizanai gruodžio 9 d. išsivedę ir Sibiro šaltyje nuogai nurengę, kardais sukapojo keletą karininkų ir porą ar trejetą kareivių.

Sibire bolševikų nužudytas Lietuvos karininkas Jonas Eidukas. Nuotrauka iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“


Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/portal/en/record/09419/45FF35B5EA8D777056D07AEF078F986077E85820.html 

Šaltinis: Stasys Butkus, Vyrai Gedimino kalne, Mėmingenas, 1957, p. 68.