1919 m. kovo 11 d. | L. V. Įgaliotinis Gardine

Gardine įgaliotinį priėmė labai iškilmingai – pirmiausia iškėlė vakarienę ministeris baltgudžių reikalas p. Voronko. Per vakarienę įgaliotinio asmeny buvo sveikinta Lietuvos Valstybė ir išreikšta daug linkėjimų ir pasitikėjimo ateičiai.

Į Gardiną mūsų Vyriausybės buvo pasiųstas tam tikras Įgaliotinis p. A. Žilinskis su sekretorium Lozoraičiu padaryti kai kurių Valstybės įstaigų reviziją.

Gardine įgaliotinį priėmė labai iškilmingai – pirmiausia iškėlė vakarienę ministeris baltgudžių reikalas p. Voronko. Per vakarienę įgaliotinio asmeny buvo sveikinta Lietuvos Valstybė ir išreikšta daug linkėjimų ir pasitikėjimo ateičiai. L. V. Įgaliotinis savo ruoštu pakvietė baltgudžių veikėjus ir Valstybės įstaigų atstovus pietų, kur tiek pat buvo daug sveikinimų.

L. V. Įgaliotiniui padarė oficialų vizitą stačiatikių-pravoslavų Vyskupas, kuris pareiškė, kad provaslavų dvasininkai prielankus Lietuvių Balgudžių Valstybei tąją idėją rems.


Šaltinis: L. V. Įgaliotinis Gardine (1919 Kovo 11), Lietuva (50), p. 1. [žiūrėta 2019-02-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65042&seqNr=1