1919 m. kovo 12 d. | Pramoninkų taryba

Minėtosios Tarybos uždavinys yra kelti pramonę ir patenkinti jos reikaluose, kiek galima šiuo laiku.

Pramoninkų taryba. 1919 m. vasario 20 d. buvo išrinkta pramoninkų Taryba iš 16 asmenų, kurių tarpe 6 pramonės įgaliotiniai. Minėtosios Tarybos uždavinys yra kelti pramonę ir patenkinti jos reikaluose, kiek galima šiuo laiku.

Kiekvienas fabrikas ar kitos kokios įstaigos savininkas gali gauti paaiškinimų ir patarimų minėtoje Taryboje pas vice-pirmininką A. Soloveičiką. Prekybos ir Pramonės Ministerijos bute (Vasario 16 dienos gatvėje 8, II aukštas), prieš pietus.


Šaltinis: Pramoninkų taryba (1919 Kovo 12), Lietuva (51), p. 2. [žiūrėta 2019-02-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65041&seqNr=2