1919 m. kovo 13 d. | Atidaroma Kaune muzikos mokykla

BUS MOKINAMA: Vargonavimo, smuikavimo, fortepijonu skambinimo, solo dainavimo. <…> Užsirašyti galima pas J. Naujalį, Kaunas, Litzmann Str. Nr. 22

ATIDAROMA KAUNE

MUZIKOS MOKYKLA.

BUS MOKINAMA:

Vargonavimo, smuikavimo, fortepijonu skambinimo, solo dainavimo.

Muzikos teorijos, solfedžio, garmonijos, muzikos istorijos ir specialiai vargonininkams: gregorijaniškojo giedojimo ir jam vargonai pritarimo, lotynų kalba, bažnytinės apeigos ir t.t.

Užsirašyti galima pas J. Naujalį, Kaunas, Litzmann Str. Nr. 22


1919 m. kovo mėnesį Kaune įkurta privati Juozo Naujalio muzikos mokykla, kuri po metų buvo suvalstybinta, o 1933 m. perorganizuota į aukštąją muzikos mokymo įstaigą – Konservatoriją.

J. Naujalio muzikos mokyklos ištakos siekia 1894 m., kai jis, dirbdamas Kauno katedros vargonininku, suorganizavo berniukų chorą ir be atlyginimo pradėjo mokyti berniukus groti fortepijonu, vargonais. Pas Naujalį važiavo muzikalūs jaunuoliai iš visos Lietuvos. Pirmąsias muzikos žinias Naujalio namuose įgijo vėliau žinomi muzikai Julius Štarka, Aleksandras Kačanauskas, Stasys Šimkus, Konradas Kaveckas, Jonas Nabažas ir daugelis kitų. 1894 m. J. Naujalis įsteigė privačius vargonininkų ir dirigentų kursus, o 1911-asiais – Šv. Grigaliaus vargonininkų draugiją, kurios pagalba kursai buvo performuoti į vargonininkų mokyklą. Mokykla įsikūrė 1911 m. Vilniaus gatvėje 22. Tačiau jos įstatai patvirtinti tik 1913 m., o mokymo programa – 1914-asiais. Ilgainiui vargonininkų mokykla plėtė savo mokymo profilį ir 1919 m. kovo mėnesį buvo įteisinta kaip privati Juozo Naujalio muzikos mokykla, padėjusi pamatus visai tolesnei muzikinio švietimo raidai Lietuvoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Juozas Naujalis. Kaunas, apie XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Atidaroma Kaune muzikos mokykla“, Lietuva. 1919 m. kovo 13 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076