1919 m. kovo 14 d. | Operetė „Girių karalius“

M. Petrauskas, leisdamas savo kūrinių natas, siekė plėsti lietuviškos muzikos repertuarą Amerikos lietuvių išeivijos bendruomenėse, jų organizuojamuose muzikiniuose renginiuose.

M. Petrausko operetės „Girių karalius“ klavyras, išleistas Bostone 1919 m. Viršelis ir antraštinis puslapis. Kauno miesto muziejaus fondai


Miko Petrausko įvairiapusėje muzikinėje veikloje svarbi vieta tenka jo sceninei kūrybai. Jis sukūrė dvi operas, septyniolika operečių ir buvo šių žanrų pradininkas lietuvių muzikoje. Ypač produktyviai šioje kūrybos srityje jis pasidarbavo, gyvendamas įvairiuose JAV miestuose. Kūrybingiausias gyvenimo tarpsnis (1915–1924 m.) susijęs su Bostonu. Čia jis įsteigė „Gabijos“ draugiją, su jos choru ir solistais pastatė daugiausia savo operečių, taip pat ir antrąją savo operą „Eglė žalčių karalienė“. Svarbu pažymėti jo kūrinių leidybą. Amerikoje buvo išeisti abiejų jo operų (pirmoji „Birutė) klavyrai ir daugelio operečių klavyrai. 1919 m. išleistos jo operetės „Girių karalius“ natos. M. Petrauskas, leisdamas savo kūrinių natas, siekė plėsti lietuviškos muzikos repertuarą Amerikos lietuvių išeivijos bendruomenėse, jų organizuojamuose muzikiniuose renginiuose.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaikūnienė