1919 m. kovo 17 d. | Antanui Sodeikai

(Pavedu draugui A. Sodeikai.) Švint’ Aušrėlė 


Antanas Sodeika (1890 m. sausio 23 d. Jurbarke – 1979 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje) – Lietuvos dainininkas (baritonas), chorvedys, vargonininkas, pedagogas. 1907–1920 m. gyvenęs ir darbavęsis JAV.

1907–1920 m. gyveno JAV. Filadefijoje pasimokę pas vargonininką Joną Gudelį-Hodellį, vargonininkavo vienoje Čikagos parapijoje, dalyvavo draugijos „Birutė“ veikloje. Susipažinęs su Miku Petrausku, pas jį mokėsi dainuoti ir skambinti fortepijonu. 1909 m. jo pastatytoje operoje „Birutė“ atliko Senojo Vaidilos vaidmenį.

Nuo 1911 m. lankė Potsvilo (Pensilvanijos valstija) muzikos mokyklos fortepijono klasę, vadovavo chorams, rengė koncertus, statė operetes. Vėliau vargonininkavo Skrentone Šv. Juozapo lietuvių parapijoje, organizavo chorus ir statė M. Petrausko muzikinius veikalus, pats juose  vaidino ir dainavo. Nuo 1914 m.  buvo Amerikos lietuvių vargonininkų sąjungos narys. 1918 m. įkūrė Dailės mylėtojų draugiją, vadovavo draugijos ir savo vardo chorams, kuriuos mokyti padėjo ir M. Petrauskas. Su juo koncertavo, dainavo operetėse, įrašė į plokšteles dainų. 1920 m. Bostone baigęs M. Petrausko konservatoriją, grįžo į Lietuvą. Dar kartą į JAV buvo atvykęs 1928 m. ir surengė apie 30 koncertų.

1920 m. sugrįžęs į Lietuvą, apsigyveno Kaune ir aktyviai įsijungė į muzikinį gyvenimą. Dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijos veikloje, buvo vienas iš Operos vaidyklos kūrėjų. 1920 m. gruodžio 31 d. Kaune Operos vaidyklos pirmajame spektaklyje Dž. Verdžio „Traviatoje“ atliko Žermono vaidmenį. 1921 m. tobulinosi Romoje, 1924 m. – Milane. 1922 m. paskirtas Valstybės teatro direktoriumi, 1920–1944 m. Valstybės teatro, 1944–1950 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistas. Sukūrė apie 50 vaidmenų.

1945–1949 m. Kauno konservatorijos, nuo 1949 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos dėstytojas, nuo 1948 m. docentas, 1950 m. kaip pedagogas stažavo Maskvoje. 1950–1951 m. Solinio dainavimo katedros vedėjas, nuo 1957 m. profesorius.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Antano Pociaus dainos, išleistos 1919 m. Čikagoje. „Gale sodo rymavo“ ir „Švint aušrelė“, dedikuota dainininkui Antanui Sodeikai. Dovanojimo įrašas M. Petrauskui. Kauno miesto muziejaus fondai

Antanas Sodeika. Kauno miesto muziejaus fondai