1919 m. kovo 2 d. | Apie naujo bataliono kūrimą

Kovo 2 d. buvęs Vilniaus karo komendantas karininkas K. Škirpa gavo karo vadovybės įsakymą kurti naują batalioną, kuris tuomet buvo pavadintas tik atskiro bataliono vardu. Karo vadovybės buvo galvojama, kad atsiėmus iš bolševikų Vilnių, šis batalionas pasiliks Vilniuje ir sudarys Vilniaus karo komendantūrą.


Lietuvos kariuomenei įsitvirtinus Kaune ir stabilizavus frontą po pirmųjų didesnių mūšių su bolševikų kariuomene vasario mėnesį, pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris Kazys Škirpa kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Mykolą Vėlykį su planu, siekdamas pasinaudojus palankia proga atsiimti Vilnių karinės operacijos metu.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Kazys Škirpa, 1926 m. Kardas, 1926 m., Nr.18.


Šaltinis: Stasys Butkus,Vyrai Gedimino kalne, Mėmingenas, 1957, p.135.

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=4474&biRecordId=2338