1919 m. kovo 20 d. | Dėl pinigų vartojimo

Toliau finansų ministeris pranešė, kad skubiai rūpinamos banko įsteigimu, kuris užsiimtų savo pinigų leidimu. Manoma pinigini vienetą padaryti litą, kuriame bus šimtas skatikų.

Finansų ministeris paaiškino, kad uždraudimas vartoti rusų pinigus turįs tikslą kovoti su bolševikų akcija Lietuvoje. Tuo tikimos sulaikyti išvežimą ir spekuliaciją Lietuvos duona ir kitais turtais ir apsaugoti kraštą nuo gręsiančio bado ir ekonominio krizio.

Bet uždraudžiama vartoti tik kerenkos [aut. pastaba – Kerenka – popierinis pinigas, 20 ir 40 rublių vertės, išleistas Rusijoje 1917 metais, kai laikinosios vyriausybės vadovu buvo Aleksandras Kerenskis]. Carskos ir Dumskos uždraudžiama tik įvežti ir išvežti, vartoti nedraudžiama, nes jų pas Lietuvos gyventojus labai daug yra. Kursas jų nefiksuojamas, jį nustatys pati apyvarta.

Taip pat valstybės įstaigos galės priimti vieton Ob-Ostų pinigų carskas ir dumskas sulig tam tikrų instrukcijų, kuriomis bus nustatomas ir jų kursas.

Toliau finansų ministeris pranešė, kad skubiai rūpinamos banko įsteigimu, kuris užsiimtų savo pinigų leidimu. Manoma pinigini vienetą padaryti litą, kuriame bus šimtas skatikų. Skatikas atatiks fenigui (Fènigas – šimtoji markės dalis).

Moneta. 5 pfenigas. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Dėl pinigų vartojimo (1919 Kovo 20), Lietuva (58), p. 2. [žiūrėta 2019-02-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65106&seqNr=2