1919 m. kovo 24 d. | Dėl gatvių pavadinimo projekto

<…> pravartu būtu dabartinei Windenburgo gatvei palikti pirmiau projektuojamaji Duonelaičio varda. Sodno gatvė geistina butu pavadinti Kęstučio gatve, o Puškino vardų galima būtų pavadinti Basaro gatve.

KAUNO MIESTO VALDYBAI.

Vidaus Reikalų Ministerija sutinka su paduotu gatvių pavadinimo projektu, bet randa reikalingu pastebėti, kad šios permainos gatvių užvardijine butu pageidaujamas.

Pasklidus gandams, kad dabartinė Windenburgo gatvė yra pavadinta Duonelaičio gatve, toji gatvė vadinti, todėl pravartu būtu dabartinei Windenburgo gatvei palikti pirmiau projektuojamaji Duonelaičio varda. Sodno gatvė geistina butu pavadinti Kęstučio gatve, o Puškino vardų galima būtų pavadinti Basaro gatve.

Pavadinimas Kurovskos gatvės Orzeszkienes vardu sukele presoj protesta ir as manau, kad tinkamesniu ir visiems priimtinesniu butu Krašauskio vardas.

Vidaus Reikalų Ministerija nemato jokio reikalo plikti mums rusų primesta Petro – kalno vardas. Istoriniu žvilgsniu tasai kalnas pritiktu pavadinti Vytauto kalnu.

Butu teipgi geistina, kad Viliampolės gatve ir Viešoji aikštė pavadinti Valančiaus gatve ir Valančiaus aikštė.

Upės (Rečnaja) Šv. Kazimiero, Nemuno pakrantes gatve (Daukanto gatve).

Vidaus reikalų Ministerija prašo Miesto Valdybos josios pageidavimus ir pastabas tvirtinti ir kaip galima greičiau tuos vardus permato.

Vidaus Reikalų Ministeris

Vienybės aikštė. Donelaičio g. Kaunas. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerijos savivaldybės įstaigų departamento raštas Kauno miesto valdybai, KRVA, f. 219, ap. 1, b. 90, l. 8-8a.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerijos savivaldybės įstaigų departamento raštas Kauno miesto valdybai, KRVA, f. 219, ap. 1, b. 90, l. 8-8a.