1919 m. kovo 25 d. | Vilniuje įsteigiamas simfoninis orkestras

Kovo 25 d. Vilniuje įsteigiamas simfoninis orkestras. Pirmasis jo koncertas įvyko balandžio 16 d., dirigavo orkestro įkūrėjas, kompozitorius ir dirigentas Konstantinas Galkauskas (1875–1963). Dėl susiklosčiusių politinių sąlygų naujai įkurtas orkestras koncertavo tik vieną kartą.

1908 m. baigęs Sankt Peterburgo konservatoriją (Nikolajaus Rimskio-Korsakovo kompozicijos klasę), grįžo į gimtąjį Vilnių, su kuriuo susiejo visą tolesnį savo kūrybinį gyvenimą. 1908–1940 m. dėstė Vilniaus mokyklose, Vilniaus žydų muzikos institute. 1909 m. pradėjo organizuoti pirmąjį Vilniaus miesto simfoninį orkestrą. Koncertuodavo teatre, koncertų salėse, Botanikos ir Bernardinų soduose. K. Galkauskas pirmas Lietuvoje ėmė rengti koncertus su paskaitomis, paaiškinimais, pasižymėjo kaip muzikos publicistas.

Nuo 1940 m. jis dėstė Vilniaus muzikos mokykloje, 1945–1949 m. Vilniaus, 1949–1963 m. Lietuvos konservatorijoje. Nuo 1947 m. profesorius.

„K. Galkausko pamokas galima būtų apibrėžti jo paties žodžiais iš atsiminimų apie N. Rimskio-Korsakovo pamokas, – jog tai draugiškai nuteikiantys pašnekesiai, kurie sudomindavo, praturtindavo.“ (A. Matulaitytė. Konstantinas Galkauskas. Vilnius, 1975, p.102). „Studentai mėgo dirbti su Galkausku, – sako J. Čiurlionytė, – nes buvo iškalbingas, pasakodavo labai vaizdžiai, turtinga kalba, darydavo įdomius palyginimus. Konservatorijoje buvo labai populiarus ir studentų mylimas. Su studentais elgdavosi humaniškai, niekad nesiskųsdavo jais, o stengdavosi paveikti.“ (ten pat).

K. Galkauskas sukūrė operą „Čigonai“, operetę „Laimingasis princas“, baletų vaikams, kantatas „Basanavičiaus atminčiai“ ir „Čiurlionio atminimui“, simfoninių ir kamerinių kūrinių, siuitų chorui, dainų, harmonizavo lietuvių, rusų, baltarusių, lenkų, žydų liaudies dainų.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Konstantinas Galkauskas. Apie XX a. 5–6 dešimt. Foto Ateljė, Vilnius, Stalino pr. 24. Kauno miesto muziejaus fondai