1919 m. kovo 26 d. | Prekybos sutartis su Anglija

PARYŽIUS, kovo 26 – Lietuvos vyriausybė padarė prekybos sutartį su Anglija. Sulig tos sutarties Lietuva gaus kredito pirkti kelių milijonų frankų vertės prekių.

PREKYBOS SUTARTIS LIETUVOS SU ANGLIJA.

PARYŽIUS, kovo 26 – Lietuvos vyriausybė padarė prekybos sutartį su Anglija. Sulig tos sutarties Lietuva gaus kredito pirkti kelių milijonų frankų vertės prekių.

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Kaunas. 1939 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Sutartis Anglijos su Lietuva, Draugas, 1919 03 26, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196946