1919 m. kovo 27 d. | Krašto Apsaugos štabo pranešimas

Mūsų kariuomenė narsiai kovodama paėmė Krakenavą, Truskuvą, Ramygalą ir Pagirius. Kiek vėliau kovo 22 d. buvo smarkesnių mūšių ties Vadoklių miesteliu.

Krašto Apsaugos štabo pranešimas

24. III. 1919

Mūsų kariuomenė narsiai kovodama paėmė Krakenavą, Truskuvą, Ramygalą ir Pagirius. Kiek vėliau kovo 22 d. buvo smarkesnių mūšių ties Vadoklių miesteliu. Nors rusų pajėgos buvo beveik tris kartus didesnės, bet mūsų kariuomenės spaudimo neatlaikė ir pasitraukė iš miestelio.

Rusai neteko arti šimto žmonių, kurių tarpe yra didesnė pusė užmuštų. Mūsų nuostoliai visai maži.

L. e. p. Štabo Viršininkas

Karininkas Adamkavičius

Edvardas Adamkavičius. „Kardas“, 1935 m. Nr. 19, p. 414.


Šaltinis: Krašto apsaugos štabo pranešimas (1919 Kovo 27), Lietuva (63), p. 1. [žiūrėta 2019-03-05]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65111&seqNr=1

Fotografijos prieiga: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0027DB38?exId=4315&seqNr=14