1919 m. kovo 28 d. | Dėl miesto gatvių pavadinimo

Prezidiumas mano, jog sulyg pasmės Miesto Savyvaldybių 1892 m. Įstatymo 8 str. miesto gatvių pavadinimas yra išimtinai Miesto Tarybos teisė ir todėl Miesto Valdyba į Ministerijos pasiūlymus žiūri kaip į pageidavimus, kuriuos ji įneš Tarybos peržiūrėjimui.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI.

Į Vidaus Reikalų Ministerijos raštą, rašytą iš 651 N, Kauno Miesto Valdybos. Prezidiumas mano, jog sulyg pasmės Miesto Savyvaldybių 1892 m. Įstatymo 8 str. miesto gatvių pavadinimas yra išimtinai Miesto Tarybos teisė ir todėl Miesto Valdyba į Ministerijos pasiūlymus žiūri kaip į pageidavimus, kuriuos ji įneš Tarybos peržiūrėjimui.

Apie galutinius pavadinimus Kauno Miesto Tarybos užtvirtintus, Miesto Valdyba nelaukiant praneš.

Prezidiumo narys

Už Sekretorių

Šaltinis: 1919 m. kovo 28 d. Kauno miesto tarybos raštas Vidaus reikalų ministerijai, KRVA, f. 219, ap. 1, b. 90, l. 9

Vidaus reikalų ministerija. Kaunas. XX a. 3 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai