1919 m. kovo 30 d. | Lietuvos valstybės pasiuntinys Suomijoje

Įgaliotu Lietuvos valstybės pasiuntiniu prie Suomijos vyriausybės Lietuvos vyriausybė paskyrė advokatą Vytautą Gylį.

Lietuvos valstybės pasiuntinys Suomijoje

<Stockholmas> kovo 15 d. praneša: <Įgaliotu Lietuvos valstybės pasiuntiniu prie Suomijos vyriausybės Lietuvos vyriausybė paskyrė advokatą Vytautą Gylį. Atsakymą Lietuvos užsienio reikalų ministeriui pareikšta, kad Suomija maloniai priima p. Gylį, kaipo lietuvių tautos neoficialų atstovą ir pastebėta, kad suomių tauta turi noro turėti su lietuvių tauta kuo geriausių santykių. Advokatas Gylis gyvendamas tris metus Suomijoje turėjo progos susipažinti su Suomijos reikalais.>

Lietuvos atstovas Suomijoje Vytautas Gylys. 1920 m. LCVA fondai


Šaltinis: Lietuvos valstybės pasiuntinys Suomijoje (1919 Kovo 30), Lietuva (66), p. 3.  [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65114&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: http://www.archyvai.lt/lt/lcva_parodos/lcva_virtualios_parodos/gylys/karjeros_pradzia.html