1919 m. kovo 5 d. | Savanoriai iš Kauno

Vilniuje stoję savanoriai pareiškė savo norą pereiti į šį batalioną, todėl kuopos, kur dauguma buvo Vilniaus savanorių, pirmiausia buvo perkeltos iš Kauno karo komendantūros į šį atskirą batalioną. Ypač tokių savanorių daugiausia buvo pirmoje kuopoje. Pirmosios dvi kuopos ir antrasis gusarų eskadronas atvyko kovo 5 d.


Lietuvos kariuomenei rengiantis žygiuoti į Vilnių pirmiausia rinkosi pirmieji savanoriai, kurie sudarė branduolį karių, iškėlusių Gedimino pilies bokšte trispalvę 1919 m. sausio 1 d. Šie kariai, tarp kurių ir atsiminimų autorius Stasys Butkus vylėsi, kad aplinkybės ir drąsa leis jiems pakartoti savo garsųjį žygį.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Kauno komendantūra Pirmojo pasaulinio karo metais. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Stasys Butkus,Vyrai Gedimino kalne, Mėmingenas, 1957, p.135.