1919 m. kovo 8 d. | Belgija ir Prancūzija ir pripažino Lietuvos pasiuntinybę

Lietuvos pasiuntinybę Šveicarijoje aplankė oficialiniai Prancūzijos ir Belgijos atstovai ir tuomi ją pripažino.


1918 m. gruodžio mėnesį pirmasis Lietuvos oficialus diplomatas ir pasiuntinys Vokietijoje dr. Jurgis Šaulys iš Berlyno vyko į Šveicariją steigti ten Lietuvos atstovybės bei bandyti užmegzti santykius su Antantės valstybėmis per Berne esančias tų šalių atstovybes. Jau tą patį mėnesį jam pavyko įsteigti oficialią Lietuvos atstovybę Šveicarijoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Lietuvos atstovas Šveicarijoje J. Šaulys su dukra. XX a. I p.


Šaltinis: Belgija ir Prancūzija ir pripažino Lietuvos pasiuntinybę (1919 Kovo 8), Lietuva (48), p. 1. [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65118&seqNr=1

Fotografijos priega internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/CDM/LIMIS-50000002986493?exId=409671&seqNr=1