1919 m. kovo 9 d. | Apie Miką Petrauską

Amerikoje įvairiapusė M. Petrausko muzikinė veikla atliko reikšmingą švietėjišką ir lietuvybės stiprinimo misiją. Petrauskas – plačių interesų, didelės erudicijos, labai taktiškas, jautrus ir humoro nestokojantis žmogus – sugebėjo suburti apie save Amerikos lietuvių inteligentiją, patraukti jaunus žmones, kelti jų tautinę savimonę.

Mikas Petrauskas (1873–1937) – viena ryškiausių XX a. pirmos pusės lietuvių muzikinės kultūros istorijos asmenybių. Jis buvo kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autorius, chorų organizatorius ir dirigentas, pedagogas, dainininkas, muzikos propaguotojas – lektorius ir publicistas, aktyvus lietuvybės skleidėjas carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje, Peterburge, o vėliau lietuvių išeivijoje JAV.

Svarbiausias M. Petrausko gyvenimo tikslas buvo muzikine kūrybine veikla žadinti ir stiprinti lietuvių tautinę savimonę.

Jau nuo vaikystės Miko Petrausko atmintin įsismelkė lietuvių liaudies dainų grožis, kai girdėdavo dainuojant motiną Juozapotą Rastenytę (1851–1924), geriausią parapijos dainininkę. Tėvas Jonas Petrauskas (1840–1919) buvo gabus dailidė, instrumentų meistras ir bažnyčios vargonininkas, išmokęs Miką groti vargonais. Penkiolikos metų M. Petrauskas pradėjo kartu su tėvu vargonininkauti Labanoro bažnyčioje, vėliau savarankiškai dirbo Obelių, Gervėčių (dab. Baltarusija) bažnyčiose. Tuose miesteliuose jam pavyko suburti chorus, į kurių repertuarą netgi carizmo priespaudos metais įtraukdavo lietuviškų dainų.

1901–1906 m. Petrauskas, studijuodamas Peterburgo konservatorijoje, profesoriaus Stanislavo Gabelio dainavimo klasėje, aktyviai dalyvavo Peterburgo lietuvių draugijų veikloje, dirigavo chorams, dainavo jų rengiamuose vakaruose, pastatė savo pirmąsias operetes. Atostogų metu atvykęs į Lietuvą plėtojo kultūrinę veiklą. 1905 m. Vilniuje subūrė chorą ir jį parengė koncertui, kuris įvyko birželio 6 d., solo dainavo pats Petrauskas.

1906 m. pabaigoje Petrauskas, bėgdamas nuo caro žandarų, emigravo į Šveicariją, o 1907 m. iškeliavo į JAV, kur su pertraukomis gyveno iki 1930 m.

Amerikoje įvairiapusė M. Petrausko muzikinė veikla atliko reikšmingą švietėjišką ir lietuvybės stiprinimo misiją. Petrauskas – plačių interesų, didelės erudicijos, labai taktiškas, jautrus ir humoro nestokojantis žmogus – sugebėjo suburti apie save Amerikos lietuvių inteligentiją, patraukti jaunus žmones, kelti jų tautinę savimonę.

Tarp daugybės jo veiklų svarbią vietą užima darbas su chorais, kuriuos jis įsteigė įvairiuose JAV miestuose – Čikagoje, Brukline, Šenandore, Bostone, Vusteryje ir kt. Su chorais jis statė savo operetes, organizavo lietuviškus vakarus, koncertus.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Miko Petrausko vadovaujamas choras „Aušrelė“. Vusteris (Masačusetso valstija), 1919 m.
Kauno miesto muziejaus fondai