1919 m. lapkričio 10 d. | Mūsų valgyklos – o gal pamiršta spekuliacijos šaka

Kai mūsų naujoje sostinėje Kaune, krautuvėms lūžtant įvežamų šalies ir užsienio prekių, maistui du, o gal ir pustrečio sykio daugiau atpigus, valgyklos tebelaikosi griežčiausio konvertingumo.

Kaune valgyklų – tai <geraisiais> caro laikais tiek traktierių nebuvo. Ir į kurią užeitum, pilietis su pustuščia mašna, visur ta pati giesmė: 8, 9, 10 ir 12 auksinų. Jau kai kur pro langus matyti reklamų ir tokio turinio: Jau gaunama pietūs po 7 auksinus!> O įėjus vidun prie pirmųjų durų parašas: <šiame kamabary pietūs moka 9 auks., <o septyni auksiniai nugrūst kažkur į kitą kampą. <…>

Kai mūsų naujoje sostinėje Kaune, krautuvėms lūžtant įvežamų šalies ir užsienio prekių, maistui du, o gal ir pustrečio sykio daugiau atpigus, valgyklos tebelaikosi griežčiausio konvertingumo. Laimingųjų Kauno valgykloms praeitos žiemos teisių kada, susigrūdus į Kauną didžiausiam mūsų valstybės aparato štatui, tebesant vokiečių padarytam maisto reikmenų kriziui ir taip dar nedaug teesant įsisteigusių visokių valgyklų pietų kainos pašoko ligi tų visiems naujus žinomų Siono aukštybių.

Gal tai ištikrųjų nepataisomas dalykas. Nebūdamas kulinaras specialistas, negaliu užsipulti. Tikrai darant išvadas iš to, kad Kaune sviestas, pienas, mėsa, cukrus nebrangesnis, o duona ir pyragas daug pigesnis negu kai kur Lietuvos provincijoje, kur vis dėlto neblogesnius pietus gauna net restoranuose po 4-6 markes, kyla abejojimas ar nenorima tuo iškaršyt ir taip jau nepilnas sostinės piliečių kišenes.

Patartina būtų šiuo atveju tam tikroms draugijoms atkreipt akį į valgyklas ir įsteigus bendras valgyklas, nors savo narius apsaugoti nuo labdarių rolės – krovimo kraičio nesuskaitomiems valgyklų steigėjams.

Aklas mato.

Senamiesčio vaizdas su Jakšto g. Kaunas. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mūsų valgyklos – o gal pamiršta spekuliacijos šaka (1919, Lapkričio 10). Lietuva (249), p. 2-3. [žiūrėta 2019-09-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65120&seqNr=2