1919 m. lapkričio 11 d. | Kautynės Saločiuose

Šiaurės fronto ruožu nuo 5 val. iki 16 val. ėjo žiaurūs mūšiai su bermontininkais. Geležinės divizijos ir Žandarų korpuso vokiečiai bermontininkai, puolami iš kelių pusių mūsų usarų ir pėstininkų, aršiai gynėsi, protarpiais patys pereidami priešpuoliman. Saločiai keturis kart perėjo iš rankų į rankas.

11. XI Šiaurės fronto ruožu nuo 5 val. iki 16 val. ėjo žiaurūs mūšiai su bermontininkais. Geležinės divizijos ir Žandarų korpuso vokiečiai bermontininkai, puolami iš kelių pusių mūsų usarų ir pėstininkų, aršiai gynėsi, protarpiais patys pereidami priešpuoliman. Saločiai keturis kart perėjo iš rankų į rankas. Ištisą dieną be paliovos tarškėjo kulkosvaidžiai ir šautuvai. Miestelį priešininkas uždegė. Paskutinis mūsų karžygių puolimas pergalę nusvėrė mūsų naudon. Priešininkas visiškai sumuštas. Mes paveldėjome Saločius. Kovoje bermontininkai turėjo didelių nuostolių nukautais ir sužeistais. Jų skaičius dar nepaaiškėjo. Mes paėmėm 138 belaisvius ir daug karo grobio. Laimikį sudaro 4 kulkosvaidžiai, daug šautuvų, šovinių, amunicijos, arklių vežimų ir kitos rūšies karo turto. Mes netekom nukautais ir sužeistais išviso 10 kareivių.


Ties Saločiais įvyko stiprios kautynės su bermontininkais, kuriose didelį vaidmenį suvaidino kulkosvaidžiai. Lietuvos kariuomenė paėmė didžiulį kiekį belaisvių, karinės technikos, tų pačių kulkosvaidžių. Tai buvo reikšminga pergalė artėjant lemiamoms kautynėms su bermontininkais.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

1919 m. Nepriklausomybės kovų metu, lietuvių kulkosvaidininkai ne kartą suvaidino itin svarbų vaidmenį. Minimi jie ir šiame mūšyje. Lietuvos centrinis valstybės archyvas


Šaltinis: Kariškių žodis,  Mūsų armijos veikimo apžvalga. Bermontininkų frontas, 1919 11 21, Nr.26, p. 199

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48876&biRecordId=4490