1919 m. lapkričio 12 d. | Bolševikų fronte – smarkus susirėmimas

12 d. Bolševikų fronte ties kaimais Podvinskaja ir Gorki įvyko smarkus žvalgų susirėmimas. Mūsiškių 1 kareivis sužeistas. Paimtas 1 bolševikas nelaisvėn.


Lapkričio 12 dieną pavyko pasiekti pergalių, paimti belaisvį bolševikų fronte, tačiau didžiausia pergalė buvo bermontininkų fronte, buvo paimta daug belaisvių ir bermontininkai eilinį kartą išvyti į Latviją. Lenkų fronte taip pat nutiko kuriozinis įvykis, buvo apgadintos lenkų karių patrankos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvių kariai paėmė į nelaisvę bolševikų komisarą, kuris atskleidžia turimą informaciją operacijos vadui Kaziui Ladigai. 1919. Lietuvos centrinis valstybės archyvas


Šaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr.44, p. 726.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85931&biRecordId=119492