1919 m. lapkričio 13 d. | Judėjimas bermontininkų fronte

Gyvesnis judėjimas bermontininkų fronte pastebiamas šiaurės bare. Gavę stambių smūgių prie Saločiaus, lapkričio 13 d. Bermonto gaujos darė bandymų atsimti atgal miestelį. Jų rinktinė buvo sutikta priešakinių mūsų sargybų Saločiaus priemiestyje. Bermontininkai kovos nepriėmė ir pasitraukė. 


Šiame epizode rodomi tolesni bermontininkų veiksmai Lietuvoje. Po pralaimėjimo lapkričio 11 d. bermontininkai nebedrįso stoti į aktyvias kautynes.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

1919 m. lapkritį, prie Radviliškio Lietuvos karių iš bermontininkų atimtas minosvaidis. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų.


Šaltinis: Mūsų armijos veikimo apžvalga. Bermontininkų frontas, Kariškių žodis, 1919 11 21, Nr. 27, p. 205

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48875&biRecordId=4490